ศรีสวัสดิ์ไทยศาลา (Thai Sala)
ศรีสวัสดิ์ไทยล้านนา (Thai Lanna)
เตียงเดี่ยว (Double Bed)
เตียงคู่ (Twin Bed)

โปรโมชั่น!!! เดือนสิงหาคม 2561  เตียงเดี่ยวราคาเริ่มต้นที่ 490 บาท เตียงคู่ 590 บาท
  ศรีสวัสดิ์ไทยล้านนา เริ่มต้น 800 บาทค่ะ ( เฉพาะวันอาทิตย์ – วันศุกร์ เท่านั้น )
  ราคานี้งดใช้ในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และเทศกาล
  ( ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
  สอบถามรายละเอียด 032-472096 , 084-7243555 Line : srisawat-hotel